thlh.net
当前位置:首页 >> 61 133 >>

61 133

1,4,11,27,61,133,279 4=1*2+2 11=4*2+3 27=11*2+5 61=27*2+7 133=61*2+11 279=133*2+13 2,3,5,7,11,13是连续质数 规律如下: An+1=2An+f(n) f(n)是第n个质数。

网址http://61.133.211.179/eap/main

http://61.133.116.247/打开就行,成绩早就出来了.祝你好运,别像我一样挂科! QQ398878958 | 发布于2007-02-16 15:12 评论 为...

4=2*1+2 11=2*4+3 27=2*11+5 61=2*27+7 133=2*61+11 下一个数是前一个数的2倍再加上一个递增的质数 所以下一个数是2*133+13=279

为什么不敢接呢?接电话也不花钱,这种电话多是网络电话的虚拟号码

202.96.209.133天津DNS地址:202.99.96.6810.10.64.68广东DNS地址:202.96.128.68202.96.128.86202.96.128.110202.96.128.143广州DNS地址:61.144.56....

这是电话号码,谁知道?

为什么打不开

一、子网掩码的换算: 在一个网络里面的子网掩码的计算,是以网络中有多少台主机来计算的。比如说一B类IP地址为172.16.0.0的网络划分成若干子网,...

.199.133 202.96.0.133 电信 C重庆 61.128.128.68 61.128.192.68 电信 F福建 218.85.157.99 218.85.152.99 电信 G甘肃 202.100.64.68 61.178....

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.thlh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com